Voorlezen:

Uitleg ontwikkelingscurves

De ontwikkelingscurves laten verschillende gekleurde lijnen zien. Deze lijnen zijn gebaseerd op het gemiddelde van veel kinderen in dezelfde subgroep (bijvoorbeeld GMFCS-niveau). Belangrijk is om te weten dat eigenlijk geen enkel kind zich precies volgens die lijn ontwikkelt. Hieronder laten we een voorbeeld zien van de variatie die achter de lijnen zit. Ieder klein lijntje met rondjes geeft een stukje weer van de ontwikkeling van een individueel kind. Hiermee zie je dus dat er (veel) verschil in ontwikkeling kan zijn tussen kinderen binnen een niveau. Op sommige gebieden is de variatie kleiner (bijv. motoriek) dan op andere gebieden (bijv. communicatie). Ook is de variatie in de groep kinderen met een verstandelijke beperking veelal groter dan de variatie tussen kinderen zonder een verstandelijke beperking.