Voorlezen:

De mens als geheel

Op deze website is de informatie opgedeeld in domeinen. Voorbeelden van domeinen zijn motoriek, communicatie en vrije tijd. Dit hebben we gedaan om de informatie zo precies mogelijk te maken. Door de ontwikkeling op te delen in de verschillende thema’s of domeinen proberen we je vooral te helpen om inzicht te krijgen in de onderwerpen die allemaal afzonderlijk belangrijk kunnen zijn. Zo weet je beter waar je aan kunt denken bij je ontwikkeling.

Voor ons zijn er nog een paar dingen die belangrijk zijn om te vertellen voordat je de website bekijkt. Lees verder »

Daarnaast hebben we een tool ontwikkeld om je beter voor te bereiden voor een gesprek (met een zorgverlener) en kun je de informatie op deze site op maat samenstellen en downloaden.

CP & Motoriek CP & Zelfverzorging CP & Communicatie CP & Sociale relaties CP & Opleiding & werk CP & Vrije tijs CP & Zelfstandig wonen

Achtergrond


Deze website is ontwikkeld op basis van kennis uit een onderzoeksprogramma naar de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met cerebrale parese; het PERRIN onderzoek.

Lees verder