Voorlezen:

Voor ons zijn er een paar dingen die belangrijk zijn om toe te lichten als je de website bekijkt. Zo belangrijk dat we ze nog even apart aan je willen vertellen.

De mens is een geheel

Op deze website is de informatie opgedeeld in domeinen. Voorbeelden van domeinen zijn motoriek, communicatie en vrije tijd. Dit hebben we gedaan om de informatie zo precies mogelijk te maken. Zo weet je beter waar je aan kunt denken bij je eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van je kind of cliënt. Dit kan je helpen jezelf en anderen de juiste vragen te stellen. Natuurlijk is iemand met CP meer dan alleen de domeinen communicatie of vrije tijd. Uiteindelijk ben je als mens al die domeinen tezamen, en meer. Het kan wel zo zijn dat je het ene moment meer vragen hebt over het ene domein, en het andere moment meer vragen over het andere domein. Hoe belangrijk iets is op een bepaald moment bepaalt iemand zelf samen met naasten eventueel met behulp van het zorgteam.

Ontwikkeling is voor iedereen anders

We hebben deze informatie verzameld door veel kinderen, jongeren en ouders te zien en te spreken, en daar de grote lijn in te zoeken. In een onderzoek wordt altijd gezocht naar gemeenschappelijke kenmerken om zo van een grote groep kinderen de ontwikkeling te begrijpen. In de plaatjes die je ziet en de tekst die je leest beschrijven we gemiddelden. Het is onmogelijk om iedereen apart te beschrijven. Niemand is precies gemiddeld. Gelukkig maar. In je leven kun je je op verschillende momenten verschillend ontwikkelen. Dat is prima. Onze teksten en grafieken helpen alleen maar om te zien hoe de ontwikkeling bij CP gemiddeld genomen verloopt. Dit kan helpen bij het begrijpen van de ontwikkeling van jezelf, je eigen kind of cliënt, maar betekent niet dat iemand zou moeten voldoen aan wat wij beschrijven.

Dit zegt niets over hoe gelukkig je je voelt

We hebben geen onderzoek gedaan naar waar iemand gelukkig van wordt. Ook niet naar wat het leven leuk maakt, waar iemand blij van wordt of van droomt. De informatie op deze website zegt dus niets over hoe gelukkig iemand is of kan worden. Het zegt niets over wat iemand kan bereiken in het volwassen leven. De informatie is bedoeld om de ontwikkeling van kinderen en jongeren beter te begrijpen. Wellicht dat je er zo ook achter komt waarom dingen soms niet lukken  of waarom het langer duurt voordat iemand iets kan. En helpt het om zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de maatschappij. Misschien dat je straks beter weet wat er anders is dan bij anderen. De website geeft ook praktische tips om je te helpen om in gesprek te gaan  en vragen te stellen. Vragen stellen kan tot oplossingen leiden. Ook kan het stellen van vragen je helpen om je eigen weg te kiezen en te vinden wat jij, je kind of cliënt nodig heeft. En daar worden we allemaal gelukkiger van.

Het onderzoeksteam