Ga in gesprek

Hieronder zie je een gesprekskaart die hierbij kan helpen. Je ziet welke vragen je kan stellen en welke vragen iemand anders kan stellen.

Nog niet gekeken wat voor jou belangrijk is? Ga naar stap 2 > Stap 2: Wat is voor jou belangrijk